Giỏ hàng
BUILDING AND INSTALLING MACHINERY FOR INDUSTRIAL EQUIPMENT

Dịch vụNgày: 06-02-2018 bởi: Cơ Điện Minh Việt

BUILDING AND INSTALLING MACHINERY FOR INDUSTRIAL EQUIPMENT

C.P LIVESTOCK JOINT STOCK COMPANY VIETNAM- XUAN MAI BRANCH HANOI

STT

TÊN HẠNG MỤC

GIÁ TRỊ

HÌNH ẢNH

1

Hệ thống vận chuyển bồn Nano sacle FM#1-2

2.500.000.000 đ2

Lắp đặt thiết bị cửa đổ kho 3

1.320.000.000 đ


3

Nâng cấp đường ống cứu hoả

842.000.000 đ


4

Lắp đặt máy đóng bao xếp pallet tự động FM1, FM2

2.079.660.000 đ


5

Cung cấp và lắp đặt tủ điện hệ thống cam viên 4 ( Line PL#4)

675.000.000 đ


6

Cung cấp và lắp đặt ACB 3200A & 1600A

740.000.000 đ

 

7

Máy sắp chỉnh và vệ sinh pallet

156.200.000 đ

 


 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM- CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

STT

TÊN HẠNG MỤC

GIÁ TRỊ

HÌNH ẢNH

1

Hệ thống vận chuyển bồn hút chân không WA8

266.000.000 đ

 

2

Báo mức bồn packing

1.023.000.000 đ


3

Thi công hệ thống điện feedmill

1.320.000.000 đ

 

  

CPV- NM chế biến sản phẩm thịt Hà Nội

STT

TÊN HẠNG MỤC

GIÁ TRỊ

HÌNH ẢNH

1

Mái che kho mới

74.868.750

 

2

Lắp đặt bơm nước

187.133.650 đ


3

Lắp đặt nguồn điện chiếu sang cho kho mới

80.300.000 đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀ BÌNH

STT

TÊN HẠNG MỤC

GIÁ TRỊ

HÌNH ẢNH

1

Chế tạo vít tải cân dosing

375.672.000

 

2

Chế tạo pallet jc 1650x1620 mm

160.000.000

 

3

Lắp đặt bồn chứa dầu cá

615.331.418

 

Phân loại